Projektmedarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti

Projektmedarbejder på fuld tid søges til folkekirkens skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti. Skoletjenestens primære formål er at udvikle og udbyde tværfaglige projektforløb og undervisningsforløb til skoler i Ballerup og Furesø kommuner, hvor kendskabet til kristendommen og folkekirkens grundlag formidles på et ikke-forkyndende grundlag.

Samarbejdet mellem skoler og kirker sker på grundlag af folkeskoleloven og de tilhørende fagbeskrivelser. Endvidere virker skoletjenesten som idebank for bl.a. kristendomsfaget i grundskolen, er sparringspartner for de fag, der samarbejdes med og afholder tillige lærerkurser.

 

Den medarbejder vi søger:

 • har akademisk eller anden uddannelse inden for religion/kristendom, undervisning, kulturformidling eller andet relevant fagområde.
 • gerne undervisningserfaring fra folkeskole.
 • har erfaring med moderne undervisningsplatforme (digitalisering)
 • har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner.
 • har solidt kendskab til folkekirkens og folkeskolens organisering.
 • der har evnen til at indgå i mange af de sociale relationer, som stillingen indbefatter: menighedsråd, præster og lærere.
 • er robust og selvstændig og har en kreativ tilgang til netværksdannelse.

 

Projektmedarbejderens arbejdsopgaver er at:

 • udvikle undervisningsmaterialer og fagtekster, som lever op til skolens fælles mål.
 • udarbejde og tilpasse undervisningsforløb, som inddrager lokale forhold.
 • afholde lærerkurser og være sparringspartner for de faglærere, der samarbejdes med.
 • udarbejde årskatalog og oprette og vedligeholde en hjemmeside, hvor undervisningstilbud udbydes: www.midtiverden.dk
 • deltage i Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester og samarbejde med lokale aktører.

 

Arbejdsforhold

Ansættelsen vil ske i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder. Aftalerne kan ses på www.folkekirkens personale.dk Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 289.193 – kr. 383.181 (nutidskroner). Fikspunktet udgør kr. 303.654 i årligt grundbeløb (nutidskroner). Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 303.654,00 – 433.790 (nutidskroner).Fikspunktet udgør kr. 318.113 i årligt grundbeløb (nutidskroner). Overenskomsttillæg kr. 882,59 (i nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Bestyrelsen for Skoletjenesten i Ballerup Furesø Provsti og fagforeningen ”Kirkekultur.nu” Der er 3 måneders prøvetid og der indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger hos: Marie Würtzen tlf. 8173 4718

Ansøgningen sendes til: ballerup-furesoe.provsti@km.dk

Ansøgningsfrist: mandag d. 4. januar 2021 kl. 12

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. og 20. januar mellem 17-21

Ansættelse til 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Folkekirkens sogne i Ballerup-Furesø provsti omfatter Ballerup og Furesø kommuner. Folkekirkens skoletjeneste i Ballerup-Furesø provsti er organiseret som et lokalt samarbejde mellem provstiets 7 sogne, med et repræsentantskab og en bestyrelse, der består af 4 læge medlemmer og to præster. Bestyrelsen har den daglige kontakt til projektmedarbejderen. Der henvises i øvrigt til skoletjenestens vedtægter.

 

https://www.kirkekultur.nu/faglig-information/ledige-stillinger/